Zájem dětí o tenis ve Valticích roste – v zámeckém parku se uskutečnil 2. tenisový turnaj dětí

Slavný anglický filozof a lékař John Lock řekl: „Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.“.

Po dlouhé zimní přípravě ve sportovní hale na Mikulovské, kterou dětem umožnila především podpora z vedení města Valtice, se ve dvou červnových víkendových termínech za nádherného slunečného počasí, uskutečnil na tenisovém kurtu v zámeckém parku již 2.tenisový turnaj dětí, který uspořádal opět Valtický knížecí tenisový klub v čele s jeho trenérem Čeňkem Kubrychtem.

Zájem dětí o tenis ve Valticích neustále roste, tentokrát se soutěžilo již ve čtyřech kategoriích.

  • Kategorii minitenisu reprezentoval Daniel Dvořák, Lucie Machalová, Edita Bouchnerová, Filip Lisoň, Adam Šťastný, Filip Režňák, Sylva Golcová, Petr Dvořák.
  • Kategorie babytenisu se zúčastnili Nikola Hyršová, Šimon Lisoň, Filip Kurdík  a Pavlína Golcová.
  • V kategorii mladších žáků se utkali Barbora Šťastná, Tereza Machalová, Karolína Procházková a Anna Doskočilová.
  • V kategorii starších žáků reprezentovali Alex Fuis, Jan Bartoš, Amálie Salajková a Melánie Minaříková.

Vítězům jednotlivých kategorií gratulujeme (děti jsou uvedeny dle pořadí v turnaji).

Všechny děti si celý turnaj moc užily. Kromě krásného zážitku získaly medaile a drobné ceny a poháry.

A místní tréninky a turnaje na zdravém vzduchu v krásném prostředí Lichtenštejnského valtického kurtu začínají pomalu přinášet i své ovoce a úspěchy.

Několik dětí již začalo hrát krajské tenisové turnaje, které jim přinesou spoustu dalších sportovních zkušeností a další motivace.

Zatím děti na těchto turnajích musí hostovat v cizích tenisových oddílech, ale věřím, že v blízké budoucnosti obnovený Valtický Knížecí tenisový klub bude mít dostatek dětí, aby mohl reprezentovat Valtice samostatně.

Velké poděkování patří městu Valtice, protože s jeho podporou mohly děti trénovat v tenisové hale na Mikulovské i celé správě valtického zámku, která tenis v parku podporuje. Další velký dík za velkou trpělivost s dětmi a ochotu turnaj uspořádat a děti trénovat, patří panu trenérovi Čeňku Kubrychtovi. A také chci poděkovat rodičům dětí, které svoje ratolesti vedou k lásce ke sportu. A v neposlední řadě všem dětem, které pilně trénovaly a na turnaji čestně bojovaly o výhru.

Zájem o tenis ve Valticích mají nejen děti, ale i jejich rodiče a už přicházejí i první návrhy na to, uspořádat první tenisový turnaj rodičů. A proč ne? Vždyť ani v tomto případě nepůjde o to, kdo bude nejlepší, ale o to, aby  rodiče ukázali dětem, že sport je skvělá zábava. A je důležité, že naše děti sportují a mají sport rádi, protože jak známo – kdo si hraje, nezlobí. A to určitě může platit nejen pro děti, ale i jejich rodiče.

David Šťastný