PRAVIDLA PRO PROVOZ KNÍŽECÍHO TENISOVÉHO KURTU

Knížecí tenisový kurt (jako jediný tenisový kurt patřící do UNESCO) v Zámeckém parku ve Valticích provozuje spol. CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice a s konečnou platností také rozhoduje veškeré eventuální spory. Zároveň vydává tato závazná pravidla pro běžný provoz tenisového kurtu pro všechny zájemce o hru.

Evidenci, depozitum klíčů od kurtu a plán provozu vede vinařství CHÂTEAU VALTICE (Vinařská 407) prostřednictvím webové stránky kurtu na adrese www.tenis.vsvaltice.cz, která slouží především k informovanosti nejširší veřejnosti o volných termínech ke hře (hrací hodiny) a zajištění rezervace volných hracích hodin. Hrací doba je stanovena dle světelných podmínek na 8:00 až 21:00 hod.

Klíče od kurtů spravuje Vinařská pohotovost CHÂTEAU VALTICE (Vinařská 407). Vydává je pouze po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč, jako vratné depozitum.

Vyhrazené rezervované hodiny budou zaznamenány do plánu provozu, a pokud nebudou odvolány nelze na jejich místo zařadit jiné hráče. O těchto hodinách s konečnou platností rozhoduje provozovatel tenisového kurtu a vyznačí je v rezervačním systému.

Cena pronájmu jedné hrací hodiny je stanovena na 200,- Kč + záloha 100,- na klíč a úklid tenisového kurtu po hře. Hráč uhradí příslušnou částku na Vinařské pohotovosti CHÂTEAU VALTICE v hotovosti předem. Po splnění všech povinností (tzn. tenisový kurt bude po hře řádně uklizen a hráč vrátí klíče), bude záloha na Vinařské pohotovosti vrácena.

Eventuální střídání hráčů na tenisovém kurtu může proběhnout mezi hráči přímo na kurtu. Každý hráč však vrací svůj klíč, který obdržel na Vinařské pohotovosti, kde se mu vrací depozitum. Kdo není střídán dalšími hráči, je také povinen kurt řádně uzamknout a klíče vrátit na Vinařskou pohotovost. Posledních 10 min. hrací doby slouží pouze k řádnému úklidu tenisového kurtu. Každý hráč(i) je povinen kurt po hře řádně uklidit. Dvorec je třeba zamést pomocí připraveného nářadí, hlubší rýhy v povrchu je třeba srovnat dřevěným hrablem. Poplatek za eventuálně neuklizený kurt činí 100,- Kč. Poplatek jsou oprávněni vybrat obsluhující zaměstnanci Vinařské pohotovosti při vracení klíčů. Pokud je kurt suchý je povinností hráčů ho před hrou pokropit. Na dvorec je povolen vstup pouze ve vhodné tenisové obuvi, která nepoškozuje antukový povrch kurtu.

Provozovatel má právo zakázat vstup na tenisový kurt každému zájemci o hru, pokud porušuje nebo porušoval tyto pravidla. Zda dochází k porušování pravidel, rozhoduje provozovatel. Zaplacením příslušné finanční částky za pronájem tenisového kurtu hráč zároveň souhlasí s těmito pravidly.

Tato pravidla pro provoz kurtu jsou k nahlédnutí na Vinařské pohotovosti, jsou vyvěšena na kurtu u vstupní branky a na webové stránce www.tenis.vsvaltice.cz